Bellen met Diëtistenpraktijk De Friese Meren

Tarieven & vergoeding

Vergoeding

Een consult bij de diëtist wordt vergoed vanuit uw basisverzekering (zowel met- als zonder verwijsbrief). Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van 3 behandeluren per jaar. Indien u aanvullend verzekerd bent, kan het aantal uren dat u vergoed krijgt oplopen.

Voor mensen met diabetes, COPD/Astma en CVRM (Cardio Vasculair Risico Management) wordt dieetadvisering vaak vergoed via Ketenzorg. Dit verschilt echter per locatie van de diëtistenpraktijk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de praktijk.

Een overzicht van de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars met daarbij de vergoeding van de diëtist vindt u hier. Indien u hier nog vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering of met de diëtistenpraktijk.

Tarieven

Het eerste consult bij de diëtist duurt ongeveer 60 minuten. Een vervolgconsult duurt 15-30 minuten (met uitzondering van consulten waarbij ACT wordt toegepast, deze consulten duren altijd 60 minuten). Daarnaast kan er nog indirecte tijd gedeclareerd worden voor administratieve werkzaamheden, het rapporteren naar de verwijzend arts/specialist of het berekenen van uw voeding(sadvies).

Indien u zelf wilt betalen of indien u de behandeluren overschrijdt die uw zorgverzekering vergoed, gelden onderstaande tarieven.

  • Eerste consult € 119,10
  • Vervolgconsult 60 minuten (bij ACT) € 79,40
  • Vervolgconsult 30 minuten € 39,70
  • Vervolgconsult 15 minuten € 19,85
  • Telefonisch consult (15 minuten) € 19,85
  • E-mail consult (maximaal 3 contactmomenten) € 19,85
  • Toeslag huisbezoek € 19,85

Eigen risico

De diëtist valt binnen het eigen risico. Indien u nog niet door uw eigen risico heen bent, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een nota. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Indien u binnen een vorm van Ketenzorg valt, valt deze zorg buiten het eigen risico. Indien u, na het gebruik van de 3 uren dieetadvisering, gebruik maakt van dieetadvisering vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, valt de diëtist niet binnen het eigen risico.

Verhindering

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op de gemaakte afspraak, dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren persoonlijk, telefonisch of via email af te zeggen. Indien u de afspraak niet tijdig afzegt, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

De algemene voorwaarden van Diëtistenpraktijk De Friese Meren kunt u hier downloaden. Hierin staat onder andere vermeld wat de klachtenregeling is waarbij de praktijk is aangesloten. Onze privacyverklaring vindt u hier.

Klaar om te beginnen?

Afspraak & contact

Zie ook: Tarieven & vergoeding